Osakkeenomistajat

Osakkeenomistajat

Vuoden 2016 lopussa Bittium Oyj:llä oli 21 424 omistajaa. Kymmenen suurinta omistajaa omistivat 29,2 prosenttia osakkeista. Yksityisten henkilöiden omistamien osakkeiden osuus oli 78,4 prosenttia. Ulkomaalais- ja hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien osuus oli vuoden 2016 lopussa 3,4 prosenttia.