Hallituksen toimintakertomus

Taloudellinen kehitys

Konsernin laaja tuloslaskelma, MEUR 2016
2015
  12 KK  12 KK
     Liikevaihto 64,2 56,8
     Liikevoitto / -tappio 2,5 2,3
     Rahoitustuotot ja -kulut 0,6 -0,2
     Tulos ennen veroja 3,1 2,1
Kauden tulos jatkuvista toiminnoista 3,5 2,3
Kauden tulos lopetetuista toiminnoista   539,0
Kauden tulos 3,5 541,3
Kauden laaja tulos yhteensä 3,5 541,5
     
Kauden tuloksen jakautuminen    
     Emoyhtiön omistajille 3,5 541,3
Kauden laajan tuloksen jakautuminen    
     Emoyhtiön omistajille 3,5 541,5
     
Tulos / osake jatkuvista toiminnoista, EUR 0,098 0,020
  • Liiketoiminnan rahavirta oli -1,7 miljoonaa euroa (2,1 miljoonaa euroa, 1–12 2015, sisältäen sekä jatkuvat että lopetetut toiminnot).
  • Nettokassavirta oli -27,9 miljoonaa euroa, sisältäen huhtikuussa maksetun osingonjaon, investoinnit uuteen rakenteilla olevaan Oulun toimitilaan ja marraskuussa toteutetun yrityshankinnan (79,5 miljoonaa euroa, 1–12 2015, sisältäen Automotive-liiketoiminnan myyntiin sekä peruutettuun jakautumisprosessiin liittyvät kassavirrat sekä suoritettuun vapaaehtoiseen omien osakkeiden lunastamiseen liittyvät kassavirrat). 
  • Omavaraisuusaste oli 87,0 prosenttia (90,5 prosenttia, 31.12.2015).
  • Nettovelkaantumisaste oli -70,3 prosenttia (-88,2 prosenttia 31.12.2015).

Vertailu vuosineljänneksittäin

Konsernin liikevaihto ja liiketulos, MEUR  4Q/16 3Q/16 2Q/16 1Q/16  4Q/15
Liikevaihto 19,0 14,1 16,4 14,7 15,2
Liikevoitto/-tappio 0,9 0,9 0,8 -0,1 0,8
Tulos ennen veroja 1,1 1,1 1,0 -0,1 0,9
Katsauskauden tulos 1,4 1,1 1,0 -0,1 1,1
  
Liikevaihto markkina-alueittain, MEUR ja %  4Q/16 3Q/16 2Q/16 1Q/16  4Q/15
Aasia 0,2
1,1%
0,0
0,1%
0,4
2,7%
0,0
0,2%
0,0
0,0%

Amerikat
3,8 
19,9%
2,9
20,7%
3,2
19,8%
2,3
15,3%
2,9
19,2%

Eurooppa
15,0
79,0%
11,2
79,3%
12,7
77,5%
12,5
84,5%
12,3
80,7%