Hallituksen toimintakertomus

Henkilöstö

Konsernin palveluksessa työskenteli vuoden 2016 tammi-joulukuussa keskimäärin 569 henkilöä. Vuoden 2016 lopussa henkilöstön määrä oli 623 (517 henkilöä vuoden 2015 lopussa). Suurin osa Bittiumin henkilöstöstä on tuotekehitysinsinöörejä.