Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 
tilikaudelta 1.1.-31.12.2016

Johtoryhmä

Toimitusjohtajan tukena toimii johtoryhmä, johon kuuluvat toimitusjohtaja puheenjohtajana, talousjohtaja, lakiasiainjohtaja, viestintä- ja markkinointijohtaja, tuote- ja palvelualueiden johtajat sekä engineering-toiminnoista vastaava johtaja. Johtoryhmän tehtävänä on toimia toimitusjohtajan tukena toimitusjohtajan toimivaltaan kuuluvissa tehtävissä, niiden toteutuksessa ja seurannassa, erityisesti operatiivisen toiminnan, liiketoimintaportfolion hallinnan ja kehittämisen, varainhallinnan ja verotuksen, sisäisen valvonnan, yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmän, sijoittaja- ja markkinointiviestinnän ja riskienhallinnan osalta.

Yhtiö kertoi päivitetystä strategiastaan marraskuun 2016 lopussa. Yhtiön johtoryhmään kuuluivat 1.12.2016 asti myös myyntijohtaja, Defense-tuote- ja palvelualueesta vastaava johtaja, liiketoiminnan kehittämisestä vastaava johtaja ja Operations-toiminnoista vastaava johtaja. Myyntijohtajalle ja liiketoiminnan kehittämisestä vastaavalle johtajalle kuuluvat tehtävät siirtyivät 1.12.2016 alkaen tuote- ja palvelualueiden johtajien toimenkuviin, Defense-tuote- ja palvelualueesta vastaavan johtajan tehtävät Defense & Security -tuote- ja palvelualueen johtajan toimenkuvaan ja Operations-toiminnot Engineering-toiminnoista vastaavan johtajan toimenkuvaan.

 

Karoliina Fyrstén

Lue lisää

 

Jari-Pekka Innanen

Lue lisää

 

Kari Jokela

Lue lisää 

 

Pekka Kunnari

Lue lisää

 

Klaus Mäntysaari

Lue lisää

 

Arto Pietilä

Lue lisää

 

Jari Sankala

Lue lisää

 

Sami Kotkajuuri

Lue lisää

 

Harri Romppainen

Lue lisää